NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Aktualnie jesteś:

DHCP czyli Dynamic Host Configuration Protocol, jest protokołem służącym do dynamicznego konfigurowania komputerów klienckich.  Umożliwi on pobranie z serwera przez klienta m.in. takich rzeczy jak adres IP, adres bramy sieciowej, maski podsieci, adres serwera DNS. Aby zainstalować serwer DHCP w Debianie Lenny wydajemy w konsoli komendę:

sudo apt-get install dhcp3-server

Po pomyslnym zainstalowaniu przechodzimy do edycji pliku odpowiedzialnego za konfigurację serwera DHCP znajdującego się w katalogu /etc/dhcp3/dhcpd.conf

sudo nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf

Wyjaśnienie poszczególnych opcji

subnet -adres podsieci

netmask - maska posdsieci

range - z jakiego zakresu będzie przydzielane dynamiczne IP. U mnie ustawiłem na 192.168.0.100 - 192.168.0.120

option domain-name-servers - wpisujemy adres naszego serwera DNS

option routers - adres IP naszej bramki sieciowej

option broadcast-addres - adres broadcasta

default-lease-time - okres dzierżawy adresu IP przez klienta podany w sekundach

max-lease-time 7200 - maksymalny czas dzierżawy adresu IP

Przykładowy plik konfiguracyjny może wyglądać tak, mozesz go zastosować u siebie, ale musisz odpowiednio pozmieniać adresy IP do swoich potrzeb:

# Konfiguracja serwera DHCP
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.100 192.168.0.120;
option domain-name-servers 192.168.190.1;
option routers 192.168.0.1;
option broadcast-address 192.168.0.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

 

Po wyedytowaniu pliku  restartujemy serwer DHCP komendą:

sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

Możemy też ustawić zeby wybrany komputer miał na stałe przypisany adres IP, w tym celu musimy podać jego numer MAC karty sieciowej i oczekiwany adres IP. Dla każdego komputera należy uworzyć oddzielną sekcję.

host nazwa_komputera {
hardware ethernet 08:00:27:12:B4:E5;
fixed-address 192.168.0.5;
}

Czyli cała konfiguracja może wygladać przykładowo tak:

# Konfiguracja serwera DHCP
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.100 192.168.0.120;
option domain-name-servers 192.168.190.1;
option routers 192.168.0.1;
option broadcast-address 192.168.0.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}                                                                                                                                                                                         host Kasia {
hardware ethernet 08:00:27:12:B4:E5;
fixed-address 192.168.0.5;
}                                                                                                                                                                                        host Magda {
hardware ethernet 00:01:99:69:E4:CD;
fixed-address 192.168.0.6;
}                                                                                                                                                                                                                  host Darek {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 192.168.0.7;
}

Aby komputer kliencki korzystał z serwera DHCP może być konieczne wyedytowanie pliku pliku /etc/interfaces na kliencie i dopisanie dla naszej karty sieciowej ( w moim przypadku eth0) aby korzystała z DHCP:

auto eth0

iface eth0 inet dhcp


Po zapisaniu należy zrestartować sieć komendąi:

sudo /etc/init.d/networking restart

Add comment


Security code
Refresh