NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Aktualnie jesteś:

Niektóre komendy Dosa:

atrrib - pokazuje lub zmienia atrybuty pliku

cd - zmiana katalogu

chkdsk - sprawdzenie stanu dysku

cls - wyczyszczenie zawartości ekranu

command - uruchomienie wczytywanie nowego procesora poleceń

comp - porównanie dwu lub większej ilości plików

copy - kopiowanie plików

date - ustawienie daty systemowej

dblspace - kompresja dysków twardych lub dyskietek

del - kasowanie wybranego pliku lub plików

deloldos - usuniecie poprzedniej wersji DOS

deltree - kasowanie katalogu wraz z podkatalogami

dir - wyświetlenie zawartości katalogu

diskcomp - porównanie zawartości dwóch dyskietek

diskcopy - skopiowanie zawartości dyskietki

echo - włączenie lub wyłącznie wyświetlania na ekranie komunikatów poleceń systemowych

edit - włączenie edytora systemowego DOS

exit - wyjście z systemu DOS

fdisk - uruchomienie programu do partycjonowania dysków twardych

find - wyszukiwanie plików lub katalogów

format - formatowanie dysku twardego

help - pomoc

keyb - ustalenie klawiatury dla danego kraju

label - utworzenie , zmiana lub usunięcie etykiety dysku twardego bądź dyskietki

md (mkdir) - utworzenie katalogu

mem - wyświetlenie informacji o ilości całkowitej, wolnej i zajętej pamięci

memmaker - uruchomienie programu do optymalizacji pamięci

move - przenoszenie katalogów lub plików do innego miejsca na dysku

msd - uruchomienie programu diagnostycznego, wyświetlającego informacje techniczne o zestawie komputerowym

print - drukowanie pliku tekstowego

qbasic - uruchmienie programu QBasic, do programowania w języku Basic

rd (rmdir) - usunięcie pustego katalogu

recover - odzyskanie katalogu lub całego dysku z uszkodzonym sektorem

ren (rename) - zmiana nazwy pliku lub katalogu

scandisk - uruchomienie programu do skanowania powierzchni dysku

setver - ustalenie wersji systemu operacyjnego DOS

smartdrv - konfiguracja lub uruchomienie programu SMARTDrive służącego do buforowania odczytów i zapisów dysków w pamięci rozszerzonej

time -  wyświetlenie lub ustalenie czasu systemowego

tree - wyświetlenie drzewka katalogów na dysku

type - wyświetlenie zawartości katalogu

undelete - odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą polecenia delete .

unformat - odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą format .

ver - wyświetla posiadaną wersję DOSa

xcopy -  kopiowanie plików wraz z katalogami i podkatalogami

 

Add comment


Security code
Refresh